Digitaalisuuden edut

Onko sopimushallintasi tehokasta vai tehotonta?

80% yritysten välisten kaupankäynnin rahavirroista pohjautuu tehtyihin sopimuksiin ja asiakirjoihin. 60% yhtiön oikeudenkäynneistä aiheutuvista kustannuksista pohjautuu keskinäisten sopimusten erilaiseen tulkintaan tai rikkomuksiin.80% yritysten hallinnoimista sopimuksista pohjautuu vielä manuaalisiin dokumentteihin ja prosesseihin Tehoton sopimushallinta voi aiheuttaa jopa 9%:n kustannukset yhtiön liikevaihdosta.

Tehokkaalla sopimusten rakennus työkalulla luotte uusia sopimuksia yli 7 kertaa nopeammin kuin perinteisellä toimintatavalla ja päivitätte sopimusten uudistamiset tehokkaasti. Sisällöt on etukäteen juristien tarkistamia; samoin ohjeet ja vaihtoehdot myös päivitysten osalta!

Luo dokumenttisi nopeammin ja tehokkaammin ja tasalaatuisesti! Älykkäät Sopimukset työkalulla uusien sopimusten luontiaika putoaa yli 2 tunnista 15 minuuttiin. Kaupankäyn-tiin liittyvien dokumenttien hyväksymisaika putoaa 5 kertaa lyhyemmäksi .Yrityksen juridisten dokumenttien ja versioiden keskittyminen jopa 5 kertaa pienemmiksi

Yrityksen juridisia sopimuksia ja asiakirjoja hoitavien henkilöiden tähän käyttämä aika putoaa 40%: sta jopa 10%:iin

Omien, räätälöityjen sisältöjen luominen Älykkäät Sopimukset työkaluilla on nopeaa ja helppoa .Agens Oy tarjoaa edullisen ja nopean Asiakkaan tekemien sopimusten ja asiakirjojen tarkistuspalvelun .Agens tekee tarvittaessa Asiakkaalle tämän toivomat sopimukset ja asiakirjat nopeasti ja jopa 2 kertaa perinteisiä lakitoimistoja ja asianajotoimistoja edullisemmin

Nosta tehokkuutta digitaalisella sopimushallinnalla alentamalla kustannuksia, kasvattamalla tuottoja ja vähentämällä riskejä Älykkäitten Sopimusten työkalun vaikutus kohdistuu kolmelle tasolle: Suoraan yrityksen lakiasioita hoitaviin henkilöihin, Suoraan yrityksen liiketoimintaa hoitaviin henkilöihin sekä molempiin yhdessä seuraavasti:


Odoo image and text block

Kustannussäästöt                                                

Miten: Nopeampi sopimusten luonti -Vähemmän aikaa yksinkertaisiin toistaviin asioihin ja enemmän aikaa lisäarvoa tuovaan räätälöinti työhön ja tapauskohtaisiin erikoispiirteisiin. Vähentää sisältöjen hyväksymis-menettelystä johtuvia pullonkauloja sisältöjen vakioinnilla .Vähemmän aikaa allekirjoitusten keräämiseen -Vähemmän kuluvaa aikaa vanhojen sopimusten etsimiseen ja korjaamiseen

TUOTTOJEN KASVAMINEN

Miten: Sopimusten saaminen jakeluun ja allekirjoitukseen nopeammin .Lyhyempi neuvotteluaika ja nopeampi sopimuksista päättäminen keskittymällä vain räätälöitäviin asioihin .Version hallinnalla tehokkaampi sopimus-ten päivitys.

RISKIEN VÄHENTÄMINEN

Vältetään vanhojen versioiden käyttäminen sekä vanhentunut, virheellinen tieto sähköisen sopimus- ja asiakirjavalikoiman käytöllä . Sopimushallinta täyttää Corporate Government vaatimukset. Sopimusvelvoitteiden kasvanut kontrollointi syntyy automaattisesti.

ÄLYKKÄÄT SOPIMUKSET DIGITAALISILLA TYÖKALUILLA

Sähköinen sopimus- ja asiakirjavalikoima pohjautuen 3 juristin luomien yli 100 liikejuridiikan sopimus- ja asiakirja sisältöihin, jotka kasvavat ja päivittyvät jatkuvasti. Työkalulla luotte asiakkaillenne räätälöityjä sopimuksia ja asiakirjoja laadukkaasti ja nopeasti.


Älykkäät Sopimukset alusta toimii hyvinkin monimutkaisissa ja vaativissa dokumenttien luomisissa, koska työkalu on teknologisesti verraton ja teollinen vääntö mahdollistaa jopa yli 1000 sivun tietomassojen käsittelyn monikielisesti Työkalu tukee rajattomasti eri kieliversioita tarpeen mukaan ja on täysin skaalattavissa kansainvälisesti. Suomenkielisten sopimusten lisäksi valikoima kasvaa koko ajan englanninkielisillä sopimuksilla.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Esimerkki älykkäiden sopimusten vuorovaikutuksesta


Älykkäiden sopimusten vuorovaikutus käyttäjän ja koneen välillä merkitsee useita asioita

perinteiseen word-pohjaan nähden:


Ohjaa käyttäjää

1) ohjein (”Myötämyyntivelvollisuus merkitsee…”

2) säännöin (”Jos valitaan A, kysytään jatkokysymys B”)

3) automatiikalla (”Käyttäjä on valinnut BDG, jätetään pois kysymys Z”)

- Mukautuu sisällöltään käyttäjän valintoihin

Vain käyttäjän kulloisellakin asiakirjanmuodostamis-käyttökerralla valitsema sisältö

- Tekee monimutkaisista valinnoista helppoja; ”ymmärtää käyttäjän puolesta juridiikan”

Yksinkertaisilla valinnoilla monimutkaisia räätälöintejä 

RÄÄTÄLÖITYÄKIN ASIAKIRJAA VOI VIELÄ MUOKATA JATKOTARPEISIIN 
Agensin järjestelmä tuottaa Asiakkaan sähköpostiin word-pohjaisen räätälöidyn asiakirjan. Asiakas voi tallentaa tämän halu-amaansa omaan tallennuspaikkaan ja lähettää sopimusosapuolelle kommentoitavaksi. Tämä loppu alle 5% voidaan sitten päivittää loppuneuvottelun pohjalta word-pohjaan, muuttaa se pdf-muotoon ja allekirjoittaa ja tallentaa sähköisesti. Agensin työkalulla luot nopeasti ja tehokkaasti ensimmäiset 95-100% asiakirjasta tai sopimuksesta. Loppu käsittelyyn on silti rajattomat muokkausmahdollisuudet. Asiakas voi pyytää Agensin juristeilta edullisen tarkastuksen näille loppu muutoksille halutessaan. Agensin kautta saa myös sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen dokumentinhallinnan mahdollisuudet Asiakkaan niin halutessa.
 

Lue asiakastarinoitamme täältä