Odoo - Sample 1 for three columns

LAKIASIAINPALVELUT /LEGAL PRACTICE

 

Huippuluokan digitaalisten työkalujen mahdollistamalla tehokkuudella tarjoamme Suomen edullisimmat liikejuridiikan palvelut korkealla ammattitaidolla ja kokemuksella. Agens yhdistää liikejuridiikan praktiikan hoitamisen ja Legal Tech työkalujen kehittämisen tehokkaasti yhteen. Käytämme työkaluinamme myös muita Legal Tech työkaluja. .Katso palvelumme kohdasta Yrityslakimies Suomeksi.

W ith the efficiency of cutting-edge digital Legal tools, we offer the best business law services in Finland with high professionalism and experience. Agens combines the business law practice and the development of Legal Tech tools together efficiently. We also use other Legal Tech tools in our work. Contact us by phone or e-mail outside Finland.

 


Odoo - Sample 2 for three columns

ÄLYKKÄÄT SOPIMUKSET 

 

Miten käytät Agensin palvelua 

Tarkat käyttöohjeet kaikille

Älykkäät sopimukset – mistä on kysymys!

 

Perinteinen word sopimuspohja on yksivaikutteinen, tekijän ja paperin keskinäinen prosessi. Agensin Älykkäät sopimukset pitävät sisällään juristien käyttäjälle etukäteen rakentamia valmiita sisältöjä, vaihtoehtoisia valintoja, muokattavia kenttiä, täytettäviä sisältöjä sekä ohjeita ja näitten yhdistelmiä. Järjestelmä ehdottaa valintojen jälkeen vaihtoehtoisia jatkopolkuja. Käyttäjä kommunikoi valintoja ja vaihtoehtoja punnitessaan tämän koneoppimiseen pohjautuvan järjestelmän kanssa, jolloin lopputulos syntyy molemminpuolisen vuorovaikutuksen kautta.

 
Älykkäitten sopimusten käyttäminen on käyttäjän ja järjestelmän vuorovaikutuksen välisen prosessin lopputulos, jossa käyttäjä viimekädessä tekee omiin tarpeiseensa sopivan valinnat. Yllä kuvatun prosessin lopputulos tulee käyttäjälle word - pohjana, jolloin sitä voi edelleen muokata sisällöllisesti tai ulkoasullisesti ja tyylillisesti. Se on myös helposti muokattavissa pdf muotoon ja siirrettävissä erilaisiin integraatioihin ja jatkokäsittelyihin kuten sähköiseen allekirjoitukseen ja tallentamiseen.

200 Älykkäällä sopimuksella luot tuhansia variaatioita! Älykkäillä sopimuksillamme saat 90 % valmiin sopimuspohjan nopeasti. Keskity asiakaskohtaiseen räätälöintiin  eli siihen, minkä useista vaihtoehdoista asiakas haluaa ja mikä parhaiten sopii asiakkaan tilanteeseen. Koko sopimusta ei tarvitse miettiä. Agensin Älykkäät sopimukset digitaalisella ratkaisulla!

Tarjoamme uudenlaista juridiikan Kumppanuutta! Räätälöity sisältö: Yhdistämme Asiakkaiden omat sopimuspohjat Agensin tuottamiin Älykkäisiin sopimuksiin. Tämän jälkeen on sopimuksenne ovat digitaalisessa muodossa, helposti muokattavissa ja käyttäjien käytettävissä Agens sisältö: Peruspaketissa saatte käyttöönne erillisellä vuosilisenssillä yrityksenne käyttäjille digitaaliset Älykkäät sopimuksemme. Nämä kattavat noin 200 suomen- ja englanninkielistä sopimusta sekä erikseen tarvitsemanne tukipalvelut ja kehitystyön. Älykkäillä sopimuksillamme saat 90 % valmiin sopimuspohjan nopeasti. Keskity asiakaskohtai-seen räätälöintiin!


AGENS TARJOAA ASIAKKAILLEEN SYKSYLLÄ 2020 ÄLYKKÄÄT  SOPIMUSTYÖKALUT- AGENS DIGITAALISEN NEUVOTTELUTILAN- INTEGROIDUN SIGN SPACE SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUS-,DOKUMENTINHALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT DIGITAALISTEN VIDEONEUVOTTELUITTEN LISÄKSI!


Lisenssiasiakkaiden työkalu )


KATSO ALTA:

Palvelupaketit 

Liikejuridiikka   


Palveluesite 

Yllä olevasta kuvakkeesta saat ladattua palveluesitteemme

Sopimusluettelo  

Yllä olevasta kuvakkeesta saat ladattua Digitaalisten sopimusten, Asiakirjojen ja Juridiikan työkalujemme luettelon

Legal Tech esite 

Yllä olevasta kuvakkeesta saat ladattua Legal Tech esitteemme!

Seppo Parviainen Toimitusjohtaja040 1711241seppo.parviainen@agens.fi

Tuomas HuokunaVerkostoliiketoiminnan johtaja044 724 3677tuomas.huokuna@agens.fi

.

Agens yhtiönä

Agens Oy palvelee kaiken kokoisia yrityksiä liikejuridiikassa, sopimus- ja asiakirja-asioissa, juridiikan teon työkaluissa, niiden kouluttamisessa , neuvotteluissa sekä muissa perinteisissä liikejuridiikan työssä.  Agens Oy tarjoaa mm. Sopimusten ja asiakirjojen laadinnan luontityökalun minkä tahansa asiakirjan laatimiseen tai juridisten prosessien alustatyökaluja sekä liikejuridiikan lakipalveluita.