Odoo - Sample 1 for three columns

AGENS

Agens puolittaa digitaalisten työkalujensa kautta juridiikan tekemisen kustannukset ja antaa nämä edut asiakkailleen. Näin autamme uudistamaan koko alan toimintatapoja ja hinnoittelua. 

LUO-SOVI SISÄLTÖ-ALLEKIRJOITA SÄHKÖISESTI-ARKISTOI SÄHKÖISESTI- VALVO SOPIMUS ARKISTOASI.

Agens tarjoaa nämä palvelut integroituna Kumppaninsa Suomen Tilaajavastuun kanssa sähköisessä allekirjoi-
uksessa, dokumenttien säilytyksessä ja valvonnassa.
gens on johtaja sopimusten sisällössä ja sopimusten luonti teknologiassa.

Lakiasiain palveluissa pystytään digitaalisten Legal Tech työkalujemme kautta sekä pudottamaan moninkertaisesti valmiin lopputuloksen luomiseen kuluvaa aikaa että pudottamaan tuntityön hintaa. Näin Agensin kautta tarjotaan huippu liikejuridiikan sisältöä markkinoilla ennen näkemättömään hintaan!

Agens digital tools halve the cost of legal documents and processes. This creates great value to  customers. Our goal is to modernise the industry's policies and pricing.  The tools are intelligent, curated and built by several lawyers and have instructions, alternative content and self-supplemented parts. This will make your document creation truly tailored to each need, and helps you to interact with business law professionals

CREATE-AGREE-E-SIGN-ARCHIVE-MONITOR

Agens is offering these steps using integrated partner
Suomen Tilaajavastuu in E-Signing, Archive and
Monitor solutions. Agens is  leader in content and technology solution.
 

 

We use our own tools also in our legal service production - to the benefit of the customer. We offer top commercial law services with very competitive pricing - while remaining profitable still.

Lue lisää

Odoo - Sample 2 for three columns

Legal tech

Yhtiön teknologian ytimenä on voimakas dokumenttimoottori, jolla voidaan käsitellä ja räätälöidä tuhansien sivujen mittaisia juridisia sisältöjä: erilaisia Robottijuridisia työkaluja sekä digitaalisia asiakirjoja ja neuvonta- sekä sisältötyökaluja.   Tarjoamme yli 120 sopimus-, asiakirja- ja prosessityökalua. Ne ovat sopimusten ja asiakirjojen lisäksi prosessityökaluja, joilla voit hoitaa koko juridisen prosessin. 

LUO-SOVI SISÄLTÖ-ALLEKIRJOITA SÄHKÖISESTI-ARKISTOI SÄHKÖISESTI- VALVO SOPIMUS ARKISTOASI.


Esimerkiksi Yrityskaupat prosessiin kuuluu Salassapitosopimus, Esisopimus, Due Diligence selvitys, 7 kaupan liitettä, Yrityskauppakirja sekä uusille omistajille Osakassopimus ja Toimitusjohtajasopimus. Muita prosesseja ovat mm. GDPR, Yritysten hallinnointi, Kaupankäynnin dokumentit. Työsuhteen hallinta yms. Tarjoamme kaikki työkalut 2020 aikana myös englanninkielisinä ja kansainväliseen kauppaan soveltuvina työkaluina! Yhteistyössä suuren omistajamme Citruksen kanssa  voimme tarjota lukuisia muita Legal Tech työkaluja! 
The core of the company's technology is a powerful documentary and legal process engine, that can handle and tailor thousands of pages of legal content: various robot-legal tools, digital documents and instructional and content tools.  

 CREATE-AGREE-E-SIGN-ARCHIVE-MONITOR

We offer more than 120 contract, document and legal process tools. They are, in addition to contracts and documents, also process tools that allow you to handle the entire legal process. For example, acquisition process includes a confidentiality agreement, a pre-acquisition agreement, a tool for Due Diligence investigation & statement (with annexes) the acquistion title deed and also Shareholders agreement and Managing director agreement for new shareholders. Other processes include eg. GDPR and corporate governance. Employment Management, etc. We offer all the tools 2020 also in English language as international trade suitable tools! We have teamed up with tech company Citrus Solutions Oy to further widen the portfolio of legal tech tools provided!

Odoo - Sample 3 for three columns

Lakiasiainpalvelut

Huippuluokan digitaalisten työkalujen mahdollistamalla tehokkuudella tarjoamme Suomen edullisimmat liikejuridiikan palvelut korkealla ammattitaidolla ja kokemuksella. Agens yhdistää liikejuridiikan praktiikan hoitamisen ja Legal Tech työkalujen kehittämisen tehokkaasti yhteen. Käytämme työkaluinamme myös muita Legal Tech työkaluja.

With the efficiency of cutting-edge digital Legal tools, we offer the best business law services in Finland with high professionalism and experience. Agens combines the business law practice and the development of Legal Tech tools together efficiently. We also use other Legal Tech tools in our work.

Lue lisää

Miten voisimme auttaa? 

 Alkuneuvottelu on maksuton. 

Kumppanimme

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo